Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - program LEADER

Informujemy, że na stronie internetowej: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod linkiem: 

http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192 wsparcie na wdra… 

oraz Samorządu Województwa Opolskiego, pod linkami: 

http://opolskie.pl/serwis/index.php id=16240http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16235 z

ostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra…

 

Wersja XML