Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8 Stobrawska ballada

słowa i muzyka: Adam Marcinkiewicz

śpiewa: Adam Marcinkiewicz

MP3Strobrawska Ballada.mp3 (9,30MB)

MP3Strobrawska Ballada podkład.mp3 (9,29MB)

8_str 29.jpeg

Wersja XML