Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne! Tabelka do przeliczania NPV dla przedsiębiorców oraz osób zakładających działalnośc gospodarczą.

Poniżej zamieszczamy dokument programu MS Excel pomocny przy wyliczaniu rachunku zysków i strat oraz NPV w biznesplanach. 

XLSXKopia tabele-pomocnicze-do-bp_rozwijanie-dzialalnosci-gosp.xlsx (17,05KB)

Wersja XML