Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania informacyjno-promocyjne.

W dniach 10.02.2017 o godzinie 1700 i 14.02.2017 o godzinie 1700  w miejscowościach Zawiść oraz Domaradzka Kuźnia w ramach realizacji planu komunikacji odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne dla mieszkańców naszego obszaru, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

szkolenie.jpeg

Wersja XML