Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fotorelacja z posiedzenia Rady Programowej

17.03.2017 o godz. 15.40 w Urzędzie Gminy Pokój odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym omówione zostały operacje, a także podjęte uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwot wsparcia, dla operacji złożonych w ramach naborów:

a) nr 3/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

b) nr 4/2017 dot. przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim,

c) nr 5/2017 dot. przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane, niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej,

e) nr 7/2017 dot. przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe miejsca noclegowe,

f) nr 8/2017 dot. przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Fotorelacja z posiedzenia:

rad.jpeg

ra.jpeg

r.jpeg

Wersja XML