Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Dworek z XVI/XVII i XIX w. w Miejscu

Według źródeł, w okolicach dzisiejszego Miejsca w średniowieczu znajdował się gród kasztelański położony nad rzeką Stobrawą. Gród ten miał strzec granic księstwa wrocławskiego. W XIII wieku obok grodu założono miasteczko Świerczów (dzisiejsze Miejsce), który prawa miejskie utracił w XVII w. W XVI wieku ród Kotulińskich wzniósł w miasteczku murowany dwór obronny, który wraz tutejszymi dobrami w 1719r., przeszedł w ręce książąt oleśnickich - Wirtembergów (właścicieli pobliskiego Pokoju), którzy tutejszy dwór obronny w XIX w. przebudowali na swoją rezydencję myśliwską. Ostatnia przebudowa nastąpiła w XX w.

Dworek zbudowano na planie prostokąta. Parterowa budowla przykryta jest dachem czterospadowym. Przedstawia cechy klasycystyczne i neogotyckie. Dwór otacza dawna fosa miejska. W okolicy dawne zabudowania folwarczne oraz pozostałości po średniowiecznym grodzisku. Obiekt aktualnie jest remontowany.

źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/42838,miejsce-dworek-z-xvi-xvii-i-xix-w--.html

Brak opisu obrazka

Wersja XML