Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 15.12.2017 r. oraz listy rankingowe.

Protokół z Posiedzenia Rady programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 22.09.2017 r.

PDFProtokół z Posiedzenia Rady 15.12.2017.pdf (5,31MB)

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 10/2017/G.

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 10-2017-G.pdf (767,54KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 10/2017/G.

PDFLista operacji wybranych do dofinansowania nabór 10-2017-G.pdf (754,38KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru:11/2017/G

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 11-2017-G.pdf (387,70KB)

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 11/2017/G.

PDFLista Operacji wybranych do dofinansowania nabór 11-2017-G.pdf (380,02KB)

Wersja XML