Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o składkach członkowskich

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak  przypomina, iż zgodniez § 10 ust.1 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany opłacać składki członkowskie, w wysokości i na zasadach określonych w  odrębnej uchwale. Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia składki członkowskie dla osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych wynoszą 10 zł, dla przedsiębiorców 50 zł. Składki za rok 2018 należy wpłacać na konto bankowe o nr: 54 8890 0001 0036 5356 2000 0001 lub osobiście w biurze LGD do dnia 31 stycznia 2018 roku. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML