Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podejście Leader

Projekt utworzenia mikroregionów w obszarze tzw.ściany zachodniej województwa przy wsparciu samorządu województwa.
 
Perspektywa lat 2007-2013
 
Podejście Leader ze swej natury jest znakomitą metodą aktywizacji obszarów zmarginalizowanych o trudnej sytuacji gospodarczej w powiązaniu z atrybutem alokacji znacznych środków finansowych, znakomicie nadaje się do prowadzenia polityko wyrównywania poziomu rozwoju poszczególnych obszarów w regionie.
 
W latach 2007-2013 co najmniej 2,5 do 5% środków przyszłego PO ROW, skierowanego na rozwój obszarów wiejskich będzie musiało być wykorzystane w ramach IV osi-podejścia Leader tj. przez mikroregiony posiadające:
Sytuacja w regionie
 
Województwo opolskie cechuje się nikłym poziomem kooperacji mikroregionalnej (partnerstw lokalnych) , co jest jednym z powodów pogłębiania się różnic wewnętrznych
W działaniu 2.7 SPO ”Pilotażowy Program Leader+” dotację otrzymało zaledwie 5 obszarów . Nadto 16 gmin uczestniczących w tworzeniu mikroregionów zaledwie trzy są z obszaru tzw. „ściany zachodniej” województwa
 
Propozycja samorządu województwa
 
Samorząd województwa proponuje samorządom gmin i powiatów wsparcie dla utworzenia mikroregionów na obszarze powiatów  kluczborskiego, namysłowskiego, brzeskiego, nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego
Wsparcie będzie miało postać programu obejmującego:
Istota propozycji
 
Utworzenie mikroregionów jawi się jako wysoce efektywne i strategiczne posunięcie, gdyż:
WYNIK DZIAŁAŃ NA RZECZ WDROŻENIA PODEJŚCIA LEADER NA OBSZRZE „ŚCIANY ZACHODNIEJ’ WOJEWÓDZTWA
 
1.      Utworzenie 3-6 MIKROREGIONÓW- decyzja samorządów gmin i powiatów, wyłonienie koordynatora (obszarów kooperacji mikroregionalnej)
2.Opracowanie ZSROW dla mikroregionów-Urząd Marszałkowski
3.Utworzenie LGD- działanie samorządów tworzących Mikroregion
4.Uzyskanie podmiotowości prawnej przez LGD-LGD
5.Wyposażenie LGD w siedzibę-działanie samorządów tworzących Mikroregion
6.Podejście pierwszych działań przez LGD (sprawdzenie i wzmocnienie partnerstwa przy opracowaniu i realizacji pierwszego projektu) w ramach konkursu grantów
Wersja XML