Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11/2017/G - Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu

 • ”Na świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli i kapustę siekli” - impreza w ramach projektu grantowego.

  Brak opisu obrazka
  W dniu 20.10.2018 r. w Świerczowie została zrealizowana impreza w ramach projektu grantowego pn. " ”Na świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli i kapustę siekli”. ". Organizatorem imprezy było Kółko Rolnicze w Świerczowie. Poniżej kilka zdjęć z przebiegu imprezy.
  Data publikacji: 23-10-2018 07:43
 • Zapraszamy! Na świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli i kapustę siekli - impreza w ramach projektu grantowego.

  Brak opisu obrazka
  Projekt pt. „Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu”  realizowany w ramach projektu grantowego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.                   Nazwa projektu/operacji: ”Na świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli i kapustę siekli”.     Kółko Rolnicze w Świerczowie z siedzibą w Świerczowie, ul.Brzeska 43 46-112 Świerczów, realizuje projekt „Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W ramach projektu zostanie zorganizowany festyn rodzinny promujący lokalne tradycje. Zapraszam na festyn nawiązujący do tradycji związanych z wspólnym kiszeniem kapusty i pieczeniem ziemniaków. W myśl przysłowia  - Dobra i kapusta, aby tylko tłusta".                                          W ramach festynu przeprowadzony zostanie pokaz siekania i szatkowania kapusty, w połączeniu z wycinaniem głąba.  W programie m.in.: pokaz starych maszyn i narzędzi związanych z uprawą ziemniaków oraz kiszeniem kapusty, pokaz kolekcji buncloków.  Wyciskanie soku jabłkowo-gruszkowego. Smażenie w żeliwnym garnku powideł śliwkowo-brzoskwiniowych oraz różnego typu degustacje..., w tym pieczonych ziemniaków. Konkursy z nagrodami,… Kołacz, kawa, herbata,... i inne atrakcje. Realizacja projektu: Data - 20.10.2018r. (sobota), godzina od14.00. Miejsce -"Oaza bioróżnorodności sad Świerczów". Cel zadania: poszerzenie innowacyjnej oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz grup defaworyzowanych oraz wykluczonych określonych w LSR, poprzez organizację festynu promującego lokalne tradycje. Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1. Liczba osób z grupy defaryzowanychuczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu – 10. Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu – 10. Liczba osób uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną – 10. Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł.  
  Data publikacji: 18-10-2018 14:51
 • Wzór listy obecności na szkolenia/warsztaty w związku z RODO.

  Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie od 25 maja RODO - czyli unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych,  przygotowaliśmy dla Państwa wzór listy obecności na szkolenia/warsztaty.
  Data publikacji: 11-07-2018 14:06
 • Informacja o podpisaniu umów na realizację projektów grantowych

  Brak opisu obrazka Operacja  "Akcje edukacyjne i integracyjne"  mająca na celu podniesienie wiedzy mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez organizację akcji edukacyjnych i integracyjnych jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 25.06.2018r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana  umowa   na realizację projektu  grantowego  pn.: "Akcje edukacyjne i integracyjne" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. Celem operacji jest podniesienie wiedzy mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR poprzez organizację akcji edukacyjnych i integracyjnych. W ramach projektu grantowego realizowane będzie  19 zadań. Efektem projektu będą działania na rzecz podniesienia wiedzy mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR. Realizowane zadania przez grantobiorców są nieodpłatne dla potencjalnych uczestników zadań. Projekt grantowy nie ma charakteru komercyjnego. W ramach operacji organizowane będą warsztaty, zajęcia, szkolenia, konkursy, kampanie edukacyjne oraz   wydarzenia (imprezy) łączące integrację z edukacja środowiskową- ekologiczną. Operacja zostanie  zrealizowana w terminie do końca grudnia 2018r. W skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik produktu- liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych. _______________________________________________________________________________________________________________________ Brak opisu obrazka Operacja  "Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu"  mająca na celu organizację czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LGD, w tym dzieci, młodzieży oraz osób z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 21.06.2018r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana  umowa   na realizację projektu  grantowego  pn.: "Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. Celem operacji jest organizacja czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LGD, w tym dzieci, młodzieży oraz osób z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR poprzez realizację zadań w ramach  projektu  grantowego "Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu" na obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak W ramach projektu grantowego realizowane będzie  10 zadań. Efektem projektu będą działania na rzecz poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD. Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność operacji polega na zastosowaniu eksperymentalnych działań społecznych, nie realizowanych do tej pory na danym obszarze, mające na celu polepszenie jakości życia, społeczności czy grup społecznych, co najmniej na poziomie gminy. Innowacyjność to także nietypowe, niestandardowe wykorzystanie lokalnych zasobów. W ramach operacji przeprowadzone zostaną warsztaty, zajęcia, wycieczki plenerowe, inicjatywy kulturalne. Operacja zostanie  zrealizowana w terminie do końca grudnia 2018r. W skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik produktu- liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.  
  Data publikacji: 25-06-2018 11:17
 • Informacja o realizowanym grancie na stronie www beneficjenta.

  Brak opisu obrazka
  Grantobiorcy posiadający stronę www (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) zobowiązani są do umieszczenia informacji o realizowanym  grancie zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020. O tym co powinno się znaleźć w ww. informacji mogą Państwo przeczytać w poniższym dokumencie.  
  Data publikacji: 21-06-2018 13:21
Wersja XML