Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Własny biznes lepsza przyszłość!".

Stowarzyszenie MKS "Suples" w Krapkowicach jest realizatorem projektu "Własny biznes lepsza przyszłość!" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja 120 Uczestników Projektu w celu zwiększenia aktywności zawodowej grup defaworyzowanych poprzez zwiększenie liczby prowadzących własną działalność gospodarczą, spośród mieszkańców woj. opolskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz szkolno-doradczego. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy (w tym: bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, a głównie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekt jest realizowany w okresie od listopada 2017 do lipca 2019 roku.

Projekt "Własny biznes lepsza przyszłość !" skierowany jest do osób, które:

 • zamieszkują teren województwa opolskiego a przede wszystkim z gmin: Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Domaszowice, Wołczyn, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Lubsza, Branice;
 • ukończyły 30 rok życia;
 • posiadają status bezrobotnego;
 • są zagrożone wykluczeniem społecznym;
 • posiadają niskie kwalifikację zawodowe;
 • chcą założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu "Własny biznes lepsza przyszłość!" oferujemy:

 • wsparcie szkoleniowe, które umożliwi uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 24 tys. zł;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000 zł przez okres od 6 do 12 miesięcy;
 • wsparcie doradcze przez cały okres trwania projektu.

Projekt pozwoli na uzyskanie nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym.

Projekt trwa 20 miesięcy i udział w nim jest całkowicie bezpłatny!

Termin II naboru do projektu 'Własny biznes lepsza przyszłość!" dot. zakładania własnej FIRMY i bezzwrotnej dotacji na nią upływa 13 lipca o godz. 15:00.

Zapraszamy do składania wniosków. 

Więcej informacji na stronie własnybizneskrapkowice.plhttps://web.facebook.com/wlasnybizneskrapkowice/

35876906_1096555453829288_8326789122664431616_n.png

Wersja XML