Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla członków Rady Programowej, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, pracowników biura LGD oraz wszystkich członków Stowarzyszenia dot. RODO! - 17.09.2018 r.

W dniu wczorajszym tj. 17.09.2018 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Pokoju, w ramach realizacji Planu Szkoleń na rok 2018 odbyło się szkolenie dla członków Rady Programowej, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, pracowników biura LGD oraz wszystkich członków Stowarzyszenia dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) . Oprócz części merytorycznej znalazł się również czas na dyskusje, wymianę poglądów oraz doświadczeń.

 

 

Wersja XML