Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Turystycznej "Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku"

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak
Ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

lub mailowo lgd@stobrawskiszlak.pl ( oryginały w dniu festiwalu)

Z dopiskiem "Piosenka  turystyczna  na  Stobrawskim Zielonym Szlaku."

DOCZałożenia regulaminowe festiwal piosenki turystycznej[1].doc (307,50KB)

DOCformularz zgłoszeniowy festiwal 2012 (2) (3).doc (378,00KB)

Wersja XML