Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagrody w III Festiwalu Piosenki Turystycznej rozdane!

Nagrodę Grand Prix zdobyła piosenka autorska pt." Wyrusz w drogę" - wykonana przez Magdalenę Malik - uczennicę IV klasy SP w Starych Budkowicach

muzyka: Ernest Malik, słowa: Magdalena Malik

 

Tegoroczna nagroda Grand Prix była wspólfinansowana ze środków Unii Europejskiejw ramach działania 4.31

"Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

- Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi 

 

Pozostałe piosenki w tej kategorii otrzymały nagrody specjalne:

muzyka i słowa; Wanda Piętka

muzyka i słowa Jan Sowa

muzyka i słowa Krzysztof Chaliński

muzyka i słowa: Krzysztof Chaliński

muzyka: J. Ostrowski, słowa: Honorata Borys

muzyka na melodię " Jak dobrze nam", słowa: zespół

muzyka na melodię "Wsiąść do pociągu", słowa: zespół

Kategoria - zespół -klasy  I - III

I miejsce - „Raptusik” - SP w Mąkoszycach - "Stobrawski Zielony Szlak"

II miejsce - "Promyczki" - SP w Czepielowicach - " Hej lato lato"

Kategoria - solo -klasy  I - III

III miejsce - Ewa Mielczarek - SP w Domaradzu - "Ballada o nocy czerwcowej"

Kategoria - zespół - klasy  IV - VI

I miejsce - "Gama" - SP nr 4 w Namysłowie - "Babka w klapkach"

II miejsce - "Triolki" - SP w Luboszycach - "Polujemy na przygodę"

III miejsce - "Staccato" - SP w Jastrzębiu Śl. - "Ja mam tylko jeden świat"

kategoria - solo - klasy  IV - VI

I miejsce - Anna Strzelczyk - SP Stare Budkowice - "Buty"

Jeszcze raz dziękujemy dzieciom oraz ich opiekunom!

Dziekujemy Jury za wykonana pracę.

Szczególne podziekowania składamy dyrektorowi Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej Panu Krystianowi Czechowi oraz jego współpracownikom.

Dziekujemy wszystkim sponsorom:

Pani Wójt Barbarze Zając

Pani Wójt Barbarze Bednarz,

Panu Wójtowi Dionizemu Duszyńskiemu,

Panu Wójtowi Andrzejowi Puławskiemu,

Panu Wójtowi Krystianowi Baldy

Panu Bogusławowi Gąsiorowskiemu

Panu Dyrektorowi Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Panu Jarosławowi Żołnowskiemu ze Świerczowa 

Panu Konradowi Dendera z Brynicy

Agencji Reklamowej Leader z Opola

Agencji Reklamowej Moniki Markowskiej z Namysłowa

Opolskiej Organizacji Turystycznej

Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu

i naszemu Patronowi madialnemu - Radio Opole.

 

 

 

 

 

Wersja XML