Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” - Dom ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

W 1835 roku przybył do Karłowic ks. Jan Dzierżon aby objąć nieobsadzone stanowisko proboszcza. Zamieszkał w obszernym domostwie przy ul. Kościelnej - o czym informują tablice – niemiecka z 1925, a także późniejsza w języku polskim. które było zarazem plebanią dla wyznawców katolicyzmu.

Dom był wymurowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, obustronnie otynkowany, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, z poszyciem z dachówki karpiówki. Nad drzwiami wejściowymi, w połaci dachowej umieszczono okno powiekowe. Bryła budynku ozdobiona została pionowymi i poziomymi występami (lizenami).

W tym domu prowadził pracę naukową i popularyzatorską wśród okolicznej ludności. W 1884 roku powrócił do rodzinnych Łowkowic koło Kluczborka i zamieszkał u swego bratanka. Tam w otoczeniu rodziny zmarł w październiku 1906 roku.

dom Dzierżona.jpeg

Wersja XML