Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o realizowanym grancie na stronie internetowej grantobiorcy.

Grantobiorcy posiadający stronę www (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) zobowiązani są do umieszczenia informacji o realizowanym grancie zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020.
O tym co powinno się znaleźć w ww. informacji mogą Państwo przeczytać w poniższym dokumencie.

DOCXgranty-informacja-na-stronie-intenetowej-beneficjenta-o-realizacji-zadania.docx (293,57KB)

Wersja XML