Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych - RODO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Szkoleń na 2020 informuje, iż w ramach działania "Funkcjonowanie LGD w perspektywie 2014-2020; Założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność; Procedury oceny i wyboru operacji"  odbędzie się szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.09.2020 r., a tematem będzie przetwarzanie i ochrona danych osobowych - RODO. Szkolenie skierowane jest do członków Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu i pracowników Biura.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z walorami przyrodniczymi Stobrawskiego Parku Krajobrazowego dzięki prelekcji wykonanej przez pracowników SPK w Ładzy.

plakat szkolenie 28.09.jpeg

Wersja XML