Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla pracowników Biura LGD Stobrawski Zielony Szlak

W dniu 05.11.2020 r. odbyło się organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 6,5 godzinne szkolenie online dla pracowników Biura LGD Stobrawski Zielony Szlak dotyczące Archiwizacji dokumentacji w Lokalnych Grupach Działania. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. zagadnień związanych z procedurą archiwizacji, zasad klasyfikacji akt, porządkowaniem i inwentaryzacji akt w archiwum, brakowania dokumentacji oraz organizacji pracy kancelaryjnej. 

szkolenie Archiwizacja.jpeg

Wersja XML