Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały

Uchwała nr XIV/63/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

PDFUchwała nr XIV.63.2021 WZC Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 25.06.2021 r..pdf (502,84KB)

 

Archiwum


Uchwała nr XIII/55/2020 Walnego Zebrania Członków z dnia 20.05.2020 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

PDFUchwała nr XIII.55.2020.pdf (445,90KB)

Wersja XML