Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych - 28.01.2021 r.

W dniu 28.01.2021 r. odbyło się spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych było obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Ewaluacja wewnętrzna LGD ma na celu analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, aby lepiej zrozumieć osiągane rezultaty oraz żeby oszacować w jakim stopniu zbliżają się do osiągnięcia celu.

Spotkanie przeprowadziła Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych.

Wszystkim dziękujemy za przybycie i widzimy się za rok. :)

 

Wersja XML