Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z cyklu "Szlakiem, historii, przyrody i kultury" - Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielki

Pierwsza wzmianka o kościele w Dobrzeniu Wielkim, pochodzi z 1684 roku, z łacińskiego sprawozdania wizytacyjnego. Była to budowla murowana pokryta dachówką. Po pożarze, w 1716 roku, świątynia została rozebrana i zastąpiona nową, drewnianą. Dnia 1 listopada 1832 roku w wyniku kolejnego pożaru świątynia spłonęła. Dekadę później we wsi został wybudowany nowy, drewniany kościół, którego konsekracja odbyła się dnia 16 października 1842 roku. Wnętrze tego kościoła, znajdującego się do dnia dzisiejszego, składa się z trzech głównych części. Prezbiterium, nawy głównej i pięknego gotyckiego ołtarza głównego. W latach 30-tych XX wieku, ówczesny proboszcz ks. Knosała, rozpoczął budowę nowego kościoła. Dnia 1 sierpnia 1933 roku rozpoczęto prace budowlane. 22 października 1933 roku dokonano położenia i poświęcenia kamienia węgielnego pod nową świątynię. Konsekracja kościoła miała miejsce 4 października 1934 roku, a dokonał jej kardynał Adolf Bertram

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Katarzyny_Aleksandryjskiej_w_Dobrzeniu_Wielkim

228px-2011-06_Groß_Döbern_04.jpeg

Kościół św. Katarzyny.jpeg

Wersja XML