Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ksiażka dotycząca Koncepcji Smart Villages.

Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawą książką dotyczącą Koncepcji Smart Villages.
Autorzy: Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski i Anna Rosa, pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski
• Jak rozumiane jest pojęcie smart villages przez mieszkańców wsi?
• Jakie mechanizmy działają na demarginalizację obszarów wiejskich?
• Czy istnieją różnice w rozumieniu koncepcji smart villages przez różne grupy mieszkańców wsi?
• W jaki sposób zaprogramować wsparcie smart villages w kolejnych latach?
• Jakie są niezbędne zasoby do realizacji smart inicjatyw?
• Jaki jest wpływ rozwiązań inteligentnych na otoczenie?
• Co gwarantuje trwałość smart rozwiązań na wsi?
• Czym różnią się i w czym są podobne koncepcje smart villages i smart city?
• Co zrobić, by polskie wsie stały się miejscem przyjaznym dla życia?

Nie chcąc zdradzać treści książki można wskazać, że znajdą w niej Państwo odpowiedzi na wskazane pytania, zarówno od strony teoretycznej, naukowej, jak i praktycznej czy też aplikacyjnej. Książka jest efektem pogłębionych badań prowadzonych w 10 gminach, skąd pochodzą laureaci i uczestnicy konkursu “Moja SMART wieś” prowadzonego przez Instytut przy współudziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Niech dodatkową zachętą do zapoznania się z tą pozycją będą słowa Recenzenta książki prof. Tomasza Wojewodzica z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: „badania podjęte przez Autorów należy uznać za bardzo istotne w kontekście potrzeby poszukiwania i promowania rozwiązań sprzyjających poprawie warunków życia na wsi.

Praca zawiera bardzo dobrze przygotowane wprowadzenia teoretyczne do poszczególnych zagadnień, w umiejętny sposób zostały wykorzystane znaczące pozycje literatury krajowej i zagranicznej. Całość rozważań została przekonująco udokumentowana bogatym materiałem empirycznym, stanowiącym bardzo dobrą ilustrację dla prezentowanych wywodów i analiz.

Na uznanie zasługuje nie tylko bogata wiedza ekonomiczna i socjologiczna Autorów, ale również znajomość uwarunkowań lokalnych i umiejętność kompleksowego spojrzenia na obszary wiejskie. Dużą wartość dodaną pracy stanowią starannie opisane i zilustrowane przykłady inicjatyw z zakresu smart villages. Autorzy wywiązali się ze swego zadania bardzo dobrze tworząc opracowanie oryginalne, spójne, wartościowe merytorycznie i ciekawe”.

Podjęta tematyka wynika z toczącej się dyskusji dotyczącej wzrostu efektywności działań polityk rozwoju obszarów wiejskich oraz poszukiwań nowych podejść do ich programowania na poziomie lokalnym. Są one również efektem rosnącego poczucia, że konieczna jest nie tylko efektywniejsza realizacja celów zrównoważonego rozwoju, ale też zmniejszanie dysproporcji w wymiarze społecznym i ekonomicznym pomiędzy wsią a miastem. Dodatkowo w ostatnich miesiącach w różnych formach przekazu usłyszeć można o tzw. „smart villages”, ewentualnie o „smart wsiach” czy „wsiach inteligentnych”. Przeważnie towarzyszy temu pojęciu pytanie o to, co w ogóle kryje się za tym hasłem, jak taka wieś wygląda, jakie cechy powinna posiadać oraz co powinni robić mieszkańcy, by móc mówić o swojej miejscowości w kategorii smart. Co więcej, okazuje się, że instrument Smart Village będzie objęty wsparciem finansowym w projektowanej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027. Jednak wcale nie oznacza to, że wiemy o tej koncepcji już wszystko – tak naprawdę wciąż wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi. Do czasu - w 2020 r. pracownicy naukowi z Zakładu Ekonomii Wsi, funkcjonującego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk postanowili pojechać w teren i na podstawie wielu rozmów z mieszkańcami, liderami lokalnymi, samorządowcami odpowiedzieć na nurtujące ich pytania.

Efekt w postaci monografii naukowej opublikowany został we wrześniu 2021 r. w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa we współpracy z Partnerem Wydawniczym Grupą Cogito Spółka z o.o. Mamy nadzieję, że książka – skierowana zarówno do mieszkańców wsi, samorządów, naukowców, jak i innych zainteresowanych tą tematyką osób i instytucji, zaoferuje każdemu z czytelników coś ciekawego, inspirującego lub po prostu przydatnego w pracy lub codziennym życiu.


Książka dostępna jest w pełnej wersji pod adresami: http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski oraz https://www.researchgate.net/publication/354778065

246826588_4226425954122831_1453303394650988970_n.jpeg

Wersja XML