Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" - zabytkowy kościół w Radomierowicach

"Kościół w Radomierowicach to kościół drewniany, o konstrukcji szkieletowej (słupowo-ryglowej) z wypełnieniem murowanym, salowy, z niewielką wieżą od zachodu, nakryty dachem czterospadowym, podbitym gontem. Zbudowano go na planie prostokąta, do którego od strony północno-zachodniej dostawiono kwadratową wieżę krytą dzwonowatym hełmem z 8-boczną latarnią. Pierwotnie, wieża została wybudowana (w technice ryglowo-słupowej) jako obiekt niezależny i niepowiązany konstrukcyjnie z budynkiem kościoła. Wejście główne do kościoła usytuowane jest od strony południowo-zachodniej. Oprócz tego budynek kościoła posiada dwa dodatkowe wejścia – od strony wschodniej i od strony zachodniej wieży.

We wnętrzu zachowało się historyczne wyposażenie rokokowo-klasycystyczne z okresu budowy kościoła: ołtarz z ok. 1790 r., organy (przed 1794 r.), chrzcielnica."

źródłohttp://https://www.ngopole.pl/2011/09/03/kosciol-kolonistow-pruskich-w-radomierowicach/

Wersja XML