Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne uchwały Walnego Zebrania

Tekst jednolity statutu:


DOCSTATUT LGD Stobrawski Zielony Szlak - tekst jednolity.doc (89,50KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii

DOCuchwała - przyjęcie Strategii.doc (21,50KB)

Uchwała w sprawie zmiany statutu

DOCuchwała - zmiana statutu.doc (90,50KB)

Uchwała w sprawie zmiany statutu - druga

DOCZmiana statutu druga.doc (24,00KB)

Uchwała w sprawie zmiany statutu -  z dnia 29.03.2010r.

DOCUchwała - zmiana statutu(1).doc (36,50KB)

Tekst po zmianach z dnia 29.03.2010r.

DOCStatut tekst jednolity po zmianie 03.2010 r.doc (82,00KB)

Uchwała w sprawie zmiany statutu - z dnia 31.03.2015

PDF201504141126-1.pdf (391,44KB)

Tekst po zmianach z dnia 31.03.2015r.

PDF201504141126.pdf (2,85MB)

Uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu

PDF201504141128.pdf (139,85KB)

Uchwała w sprawie powołania Członka Zarządu

PDF201504141128-1.pdf (145,30KB)

Uchwała w sprawie składek członkowskich

DOCUchwała składki członkowskie.doc (28,50KB)

Wersja XML