Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klucz do Optymizmu

nagl_czl.jpeg

„Klucz do Optymizmu”

Projekt będzie realizowany w okresie
od 16 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej
20 kobiet i 10 mężczyzn pozostających bez zatrudnienia poprzez wykorzystanie jednolitego procesu wsparcia
obejmującego doradztwo i szkolenia na rzecz równego stopnia niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzna
na obszarze powiatu brzeskiego i namysłowskiego.

Szczegółowe cele projektu to:

SIEDZIBA BIURA PROJEKTU:
Stowarzyszenie LGD
Stobrawskim Zielony Szlak
46 – 034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
Tel.: 77 469 36 37
www.stobrawskiszlak.pl

Koordynator projektu – Elwira Szpajcher nr tel: 692350520
Asystent Koordynatora projektu – Beata Skalska nr tel: 693913415
Spec. ds. rekrutacji – Katarzyna Białkowska nr tel: 774107518

stopka_czl.jpeg

Wersja XML