Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty do naborów 26/2022 oraz 27/2022 ogłoszonych w dniu 03.01.2022 r:

DOCXTabela 1.1.3. do ogłoszenia.docx

DOCXTabela 2.1.1. do ogłoszenia.docx

PDFPromocja LGD - Wytyczne LGD 2021.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała Nr 04/04/2022 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 27.04.2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała nr 04.04.2022 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27.04.2022.pdf

Statut:

PDFStatut.pdf

Archiwum

Uchwała Nr 01/06/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 26.06.2021 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała nr 01.06.2021 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 26.06.2021 r..pdf

Statut:

PDFStatut.pdf

Uchwała Nr XII/52/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 13.03.2020 r..pdf

Statut:

PDFStatut Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 13.03.2020.pdf

Uchwała nr II/6/2016 z dn. 23.06.16 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 23.06.2016 r..pdf

Statut:

PDFStatut Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 23.06.2016 r..pdf

Wersja XML