Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne dokumenty

Uchwała Nr 01/06/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 26.06.2021 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała nr 01.06.2021 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 26.06.2021 r..pdf

Statut:

PDFStatut.pdf


Archiwum

Uchwała Nr XII/52/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 13.03.2020 r..pdf

Statut:

PDFStatut Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 13.03.2020.pdf

Uchwała nr II/6/2016 z dn. 23.06.16 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 23.06.2016 r..pdf

Statut:

PDFStatut Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 23.06.2016 r..pdf

Wersja XML