Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

Deklaracja przystąpienia do LGD

DOCDeklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak.doc - aktualna

DOCXOświadczenie o adresie poczty elektronicznej.docx - oświadczenie o adresie poczty elektronicznej

DOCdeklaracja-przystapienia-do-stowarzyszenia.doc - obowiązująca od 18.09.2018 r.

DOCDeklaracja przystapienia do Stowarzyszenia.doc

Nowa Księga Wizualizacji Znaku PROW obowiązująca od 1 września 2017 r.

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017.pdf

Upoważnienie walne zebranie członków

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx - obowiązująca

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx

Formularz zgłoszeniowy na spotkania informacyjno-konsultacyjne

DOCXformularz-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne (1).docx - obowiązująca od 18.09.2018 r.

DOCXformularz-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne.docx

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

DOCXWyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.docx - obowiązująca od 18.09.2018 r.

 

Wersja XML