Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs kulinarny Potrawa Kresowa

Organizatorem konkursu jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu oraz Sołtys i Rada Sołecka w Kruszynie. Konkurs współfinansuje Urząd Gminy Skarbimierz. Konkurs odbędzie się 26.09.2015. w Domu Ludowym w miejscowości Kruszyna na terenie Gminy Skarbimierz około godz. 15:00. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu brzeskiego, którzy przyślą wypełnione karty zgłoszenia do dnia 11.09.2015r. na adres OODR ul. Główna 1,

DOCREGULAMIN KONKURSU 2015 rok.doc

DOCKARTA ZGŁOSZENIA 2015.doc

Wersja XML