Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs kulinarny Potrawa Kresowa

Organizatorem konkursu jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu oraz Sołtys i Rada Sołecka w Kruszynie. Konkurs współfinansuje Urząd Gminy Skarbimierz. Konkurs odbędzie się 26.09.2015. w Domu Ludowym w miejscowości Kruszyna na terenie Gminy Skarbimierz około godz. 15:00. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu brzeskiego, którzy przyślą wypełnione karty zgłoszenia do dnia 11.09.2015r. na adres OODR ul. Główna 1,

DOCREGULAMIN KONKURSU 2015 rok.doc (28,00KB)

DOCKARTA ZGŁOSZENIA 2015.doc (34,00KB)

Wersja XML