Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" - krzyż pokutny w Goli - Gmina Świerczów

W późnym średniowieczu oprócz nakazu przekazania określonych funduszy na wymienione wcześniej cele, prawie wszystkich morderców zobowiązywano do wystawienia przydrożnych symboli-pomników wiary. Przybierały one różną formę: krzyży, kapliczek i tzw. Marterów, krucyfiksów lub kapliczek z przedstawieniem ukrzyżowania Chrystusa lub sceny męczeństwa któregoś ze świętych. Wygląd i materiał, z którego miano wykonać pomnik wiary określała już umowa kompozycyjna. Najczęściej krzyże, kapliczki i Martery ustawiano na miejscu zbrodni, rzadziej przy grobie ofiary.

Na obszarze powiatu namysłowskiego zachowały się trzy granitowe krzyże pokutne. Każdy z nich jest krzyżem przydrożnym, stojącym najpewniej w miejscu dokonania zbrodni. Pierwszy znajduje się w Ligotce, przy szosie prowadzącej w kierunku Dębnika (gm. Wilków), drugi niedaleko kościoła w Ligocie Książęcej, zaś trzeciego należy szukać w miejscowości Gola (gm. Świerczów). Ustawiony jest przy domu nr 7, w pobliżu drogi łączącej Świerczów i Mąkoszyce (pow. Brzeski). Wszystkie noszą na sobie oznaki mijającego czasu, a krzyż w Ligotce w dodatku sprofanowano, malując na nim nazistowską swastykę. Włodarzom miejscowości najwyraźniej nie zależy jednak na usunięciu tego znaku z najcenniejszego obiektu podnamysłowskiej wsi.

Każdy z trzech krzyży oznaczony jest tabliczką informacyjną, umieszczoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz PTTK Bractwo Krzyżowców. 

Wersja XML