Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organy Decyzyjne Stowarzyszenia

Organami decyzyjnymi Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz dokonująca wyboru projektów do dofinansowania Rada Programowa.

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 13.01.2022 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-13.01.2022.pdf

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 03.12.2021 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-03.12.2021.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 06.07.2021 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-06.07.2021.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 16.02.2021 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-16.02.2021 (2).docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 07.01.2021 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-07.01.2021.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 28.09.2020 r.

DOCXStan Członków LGD na dzień 28.09.2020 r..docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 08.07.2020 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 08.07.2020 r..docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 30.04.2020 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 30.04.2020 r..docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 28.02.2020 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 28.02.2020.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 26.07.2019 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 26.07.2019.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 19.11.2018 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 19.11.2018 alfabetycznie.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 13.08.2018 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 13.08.2018 alfabetycznie.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 23.04.2018 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-23042018.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 20.02.2018 r.

DOCXStan Członków na dzień 20.02.2018 r..docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 31.01.2018 r.

DOCXStan członków na dzień 31.01.2018 r..docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 20.10.2017 r.

DOCXStan członków na dzień 20.10.2017.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 21.03.2017 r.

DOCXStan Członków LGD na dzień 21.03.2017.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 07.02.2017 r.

DOCXStan Członków LGD na dzień 07.02.2017 r..docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 28.12.2016 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 28.12.2016 r..docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 15.12.2016 r.

DOCXStan Członków Stowaryzszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak na dzień 15.12.2016.docx

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 01.09.2016 r.

DOCXstan członków LGD na dzień 01.09.2016 r. (2).docx

Zarząd LGD:                                                                                          

Jadwiga Kulczycka - Prezes 

Janusz Wrzosek - Wiceprezes

Tadeusz Bezwerchny - Sekretarz

Norbert Słabik  - Członek

Komisja Rewizyjna:

Walentyna Witkowska

Mariusz Sabok

Małgorzata Grojec

Rada Programowa:

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 10.06.2021 ROK: DOCXsklad-rady-programowej-obowiazujacy-od-dnia-10062021.docx

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 13.03.2020 ROK: DOCXsklad-rady-programowej-obowiazujacy-od-dnia-13032020.docx

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 21.09.2018 ROK: DOCXSkład Rady Programowej obowiązujący od dnia 21.09.2018 r..docx

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 29.12.2017 ROK: DOCXSkład Rady Programowej obowiązujący od dnia 29.12.2017 r..docx

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 16.11.2017 ROK: DOCSkład Rady Programowej obowiązujący od 16.11.2017.doc

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 06.02.2017 ROK: DOCSkład Rady Obowiązujący od 06.02.17 r..doc

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 27.12.2016 ROK: DOCSkład Rady Obowiązujący od 27.12.2016 r..doc

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 09.09.2016 ROK: DOCSkład Rady Obowiązujący od 09.09.2016 r..doc

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ: DOCSkład Rady Programowej.doc

Wersja XML