Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Sprawa: przejęcie przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 związanych z operacją polegając a na podjęciu działalności gospodarczej.

PDF2019-07-24 (1).pdf

Odpowiedź na pytanie samorządu dot. projektwów grantowych.

PDF33-1.pdf

Odpowiedź na pytanie dotyczące realizacji projektu metodą "zaprojektuj i wybuduj".

PDF34-1.pdf

Odpowiedź na pytanie związane z podejmowaniem działalności gospodarczej.

PDFDDD-WL.6933.90.2016.DB-1.pdf

Odpowiedzi na zadane pytania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PDFDDD-WL.6936.12.2016.IP-1.pdf
PDFDDD-6935.11.2016.WL.IP-1.pdf
PDFodpowiedź na pytanie-1.pdf
PDFodpowiedzi na pytania-1.pdf

Odpowiedź na zapytanie dotyczące ubiegania się o pomoc w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna.

PDFzapytanie.pdf

PDFodpowiedź.pdf

Zapytanie dotyczące wniosku, w którym Wspólnota Mieszkaniowa planuje zrealizować projekt rewitalizacji podwórka osiedlowego na terenie wiejskim z możliwością dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.

PDFLGD Bory Niemodlińskie.pdf

Odpowiedzi na pytania beneficjenta dot. działalności gospodarczej:

PDFBeneficjent K. Stellmach (003).pdf

Odpowiedz na pytanie dot. inkubatorów

PDFodp.pdf

Pytania dot. inkubatorów

PDF201608091030.pdf

PDF201608050910.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. wdrażania strategii rozwoju lokalnego

PDFodp (4).pdf

PDFodp (3).pdf

Pytania dotyczące planowanego powiększenia Opola o sołectwa objęte LSR.

PDF201608031345.pdf PDFodp (2).pdf

Pytania dotyczące działalności gospodarczej.

PDFzap.pdf PDFodp (1).pdf

Pytanie dotyczące obszaru wykonywania usługi przez Beneficjenta planującego podjąć działalność gospodarczą w postaci działalności usługowej.

PDFodp.pdf

Odpowiedź na pytanie dot. kwestii związanych z planowanym powiększeniem Opola o sołectwa położone na terenie objętym LSR.

PDFdoc01795520160729111128.pdf

Odpowiedź na pytanie: "Czy zakres projektu planowanego do realizacji przez parafię, a polegającego na wymianie ogrzewania w kościele wpisanym w rejestrze zabytków, którego celem ma być poprawa stanu zachowania obiektu w zakresie zmniejszenia wilgoci murów i posadzki kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działań związanych z "Zachowaniem dziedzictwa lokalnego (...)?"

PDFdoc01728020160707111611.pdf

Odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów kwalifikowalnych:

PDFdoc01750020160715125539.pdf

Odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości realizacji operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim z łączeniem dofinansowania z pożyczkami udzielanymi przez Fundację Rozwoju Śląska oraz BGK.

PDFodpowiedź 31.pdf

 

 • Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, poniżej znajduje się plik z najczęściej zadawanymi pytaniami przez Państwa do poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - zaktualizowane na dzień 25 października 2018 r. LGD Stobrawski Zielony Szlak mi nadzieje, że plik ten pomoże Państwu oraz rozwieje wszelkie niejasności.
  Data publikacji: 29-01-2019 11:13
 • Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

  Brak opisu obrazka
  UWAGA! Zgodnie z przyjętymi zasadami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wszelkie zapytania dotyczące wdrażania poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność należy kierować do podmiotu wdrażającego, tj. do samorządu województwa, z którym właściwa miejscowo LGD podpisała umowę o warunkach  i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowę ramową). Dane adresowe samorządów województw udostępnione są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. W związku z powyższym, wszystkie pytania które zostaną skierowane do Agencji Płatniczej będą przesłane do właściwego samorządu województwa w celu udzielenia odpowiedzi. W przypadku, kiedy na podstawie przekazanych danych przez nadawcę pytania (np. miejsce zamieszkania), Agencja Płatnicza nie będzie mogła ustalić właściwego samorządu województwa – pytanie pozostanie bez rozpatrzenia.  
  Data publikacji: 28-03-2018 12:11
 • Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach

  Brak opisu obrazka
  "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała 80-stronicowy dokument zawierający najczęściej zadawane pytania lub pojawiające się wątpliwości oraz odpowiedzi, czy też stanowiska agencji w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020” http://ksow.pl/news/entry/8357-dzialanie-leader-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html  
  Data publikacji: 16-12-2016 14:42
Wersja XML