Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samouczek dla beneficjentów

W ramach realizacji Planu Komunikacji zapraszamy wszystkich do naszego biura po odbiór bezpłatnej publikacji "Samouczek dla beneficjenta Lokalna Strategia Rozwoju w pigułce"

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

image-0-02-01-8150b301e939c39f7cbb484e8981a7dfec064aeff9ec873606177d2c8d099cad-V.jpeg

Wersja XML